Bestykning af DIN-skinne rækker:
Transientbeskyttelse
DIN-skinne G:
DIN-skinne F:
DIN-skinne E:
DIN-skinne D:
DIN-skinne C:
DIN-skinne B:
DIN-skinne A: