Termografering af eltavler

Termografering er et af de mest effektive serviceværktøjer til forebyggende vedligeholdelse samt identifikation af synlige og ikke synlige fejl på el-tavler,el-anlæg, el-installationer, produktionsanlæg og motorer.

De fejl der typisk afsløres er overbelastninger, skævbelastning, dårlige forbindelser, slitage, korrosion, fejldisponeringer og defekte komponenter eller andre fejl, der kan medføre strømsvigt og utilsigtet driftsstop i din produktion.

Forebyggende vedligehold bør finde sted med jævne mellemrum, tavleanlæg der er udsat for ekstreme driftsforhold/opstillet i krævende miljø, bør kontrolleres oftere.

På den måde er det muligt at kortlægge og udbedrer eventuelle fejl, inden større skader opstår.

Termografering af eltavler

Fordele ved termografering

Omkostningerne ved utilsigtet driftsstop har typisk væsentlig større omkostninger, end planlagt vedligeholdelse i form af serviceeftersyn og termografering. Vores termografering omfatter termografisk inspektion af alle kontaktorer, sikringer, forbindelser og motorværn, der kan inspiceres når tavlen åbnes.

Når termografering af el-tavlen eller el-anlægget er foretaget udfærdiges der en rapport med detaljerede oplysninger om de eventuelle fejl der måtte findes samt forslag til udbedring af disse. Hvis det ønskes kan der samtidig foretages en visuel tilstandskontrol af tavlen.

Termografering forebygger bl.a.

Brand

Nedbrud

Produktionsstop

Materielskader

Personskader

Vi står klar til at hjælpe dig

Står du mangler sparring til et projekt, har du en udfordring med en nuværende eller en ny applikation eller vil du “blot” bestille en eltavle, så finder du her en liste over kontaktpersoner, som står klar til at hjælpe dig.

Søren Juul Automatic Syd

Søren Juul

Salgschef Mobil: +45 40 17 15 05 | Mail sjn@automatic-syd.dk
Hans Christian Petersen Automatic Syd

Hans Chr. Petersen

Salg Mobil: +45 20 49 73 82 | Mail: hcp@automatic-syd.dk
Peter Agerbæk Automatic Syd

Peter Agerbæk

Salg Mobil: +45 61 20 36 19 | Mail: pag@automatic-syd.dk
AUTOMATIC SYD

AUTOMATIC SYD A/S

Smedevænget 4
DK-6310 Broager

Mail: as@automatic-syd.dk
Tel: +45 74 44 91 91